• Poradenstvo, štúdie a analýzy pre


    energetiku
    Poskytujeme poradenstvo pre energetické spoločnosti z Vietnamu, Turecka a Egyptu na dovoz častí elektrární z Európy, spracovali sme štúdie doporučujúce najvhodnejšie ekologické technológie pre elektrárne a teplárne, aby splnili sprísnené emisné limity platné od 1.1.2016, spracovali sme analýzy zbytkovej životnosti kotlov a návrhy opatrení na predĺženie ich životnosti.

 

© 2009. Altia, s.r.o.