• Vyhľadávanie najkonkurencieschopnejších


    dodávateľov tovarov a služieb zo zahraničia


    Vďaka skúsenostiam pracovníkov firmy Altia s obchodovaním vo vyše 50 štátoch, členstvám v obchodným združeniach a komorách, je Altia schopná vyhľadať a doporučiť najvhodnejších dodávateľov na rôzne tovary, výrobky a služby.

    Altia k tomu využíva partnerské organizácie, s ktorými dlhodobo spolupracuje  v krajinách, v ktorých sa dané výrobky a služby vyrábajú, či poskytujú.

 

© 2009. Altia, s.r.o.