• Podpora predaja výrobkov a služieb


    slovenských firiem v zahraničí    Altia doporučuje slovenským firmám, ako najúčinnejšie uspieť v predaji, či vývoze ich výrobkov a služieb v zahraničí.

    Spracuje marketingovú štúdiu, prognózu predaja vo vybraných štátoch, doporučí konkurencieschopnú cenovú úroveň, najvhodnejší distribučný kanál, spôsob reklamy, analyzuje domácu i zahraničnú konkurenciu, spôsob prefinancovania a poskytne ďalšie služby podľa dohody so slovenskou firmou.

 

© 2009. Altia, s.r.o.