• Zasielanie informácií o medzinárodných


    súťažiach a tendroch na danú komoditu


    a služby    Vďaka členstvu v rôznych zahraničných tendrových databázach a organizáciách monitorujúcich medzinárodné súťaže, Altia poskytuje slovenským firmám informácie o pripravovaných, či vypísaných tendroch a súťažiach na dohodnuté výrobky a služby.

    V prípade záujmu Altia slovenskej firme v čase spracovania svojej ponuky spracuje štúdiu o trhovej cene pre danú komoditu, silné a slabé stránky konkurencie, spôsoby prefinancovania danej komodity, nájde banku, ktorá je schopná poskytnúť financovanie, aktivity a opatrenia, ktoré zvýšia konkurencieschopnosť dodávok slovenskej firmy a iné doporučenia, ktoré zvýšia šancu slovenskej firmy uspieť v súťaži.

 

© 2009. Altia, s.r.o.