• Spracovanie obchodných zmlúv a


    právne poradenstvo    Altia spracováva akýkoľvek typ obchodnej zmluvy (kúpnopredajné zmluvy, zmluvy o dielo, sprostredkovateľské zmluvy, zmluvy o zachovani tajomstva, zmluvu o budúcej zmluve, Letter of Intend, Memorandum of Understanding, atď.) pre požadovaný výrobok, či službu. Na požiadanie slovenskej firmy sa Altia môže zúčastniť na predkontraktačných jednaniach, aby pomohla slovenskej firme dosiahnuť pre ňu čo najpriaznivejší text zmluvy.

    Spracuje zároveň právnu analýzu a analýzu rizík vyplývajúcich pre slovenskú firmu z daného obchodného vzťahu a teritória.

 

© 2009. Altia, s.r.o.