• Preklady a tlmočenie    Altia ponúka slovenským firmám preklady a tlmočenie z a do jazyka anglického, nemeckého, ruského, španielskeho a vietnamského. Pracovníci Altie disponujú certifikátmi o absolvovaní štátnych, či medzinárodne uznávaných skúšok potvrdzujúcich stupeň ovládania daného jazyka.

 

© 2009. Altia, s.r.o.