• Preklady a tlmočenie    Altia ponúka preklady a tlmočenie z a do jazyka nglického a ruského. Pracovníci Altie disponujú certifikátmi o absolvovaní štátnych, či medzinárodne uznávaných skúšok potvrdzujúcich stupeň ovládania daného jazyka.

 

© 2009. Altia, s.r.o.