• Podpora získavania kontraktov firiem


    pôsobiacich v energetike
    Tepelné elektrárne Made in Czechoslovakia sú desiatky rokov v bezproblémovej prevádzke v desiatkach štátov. Je nám potešením, že sme viacerým firmám pomohli získať exportný kontrakt, napr. na 26 nových kotlov do Turecka, na rekonštrukciu troch kotlov pre 300 MW bloky, na inštaláciu piatich turbín využívajúcich odpadné teplo kompresorovej stanice v celkovom výkone 131 MW a iné.

 

© 2009. Altia, s.r.o.