• Podpora predaja dodávok a služieb firiem


    pôsobiacich v energetike
    Kompletné elektrárne Made in Czechoslovakia sú desiatky rokov v bezproblémovej prevádzke v desiatkach štátov. Popri firmách, ktoré ich naprojektovali, vyrobili a dodali, vznikli ďalšie, ktoré sú konkurencieschopné a úspešné. Je nám potešením, že sme niektorým pomohli získať exportný kontrakt, napr. na 26 nových kotlov do Turecka v roku 2011, či na rekonštrukciu štyroch kotlov pre 300 MW bloky v roku 2012.

 

© 2009. Altia, s.r.o.