• Vyťažovanie voľných výrobných kapacít    Slovenským firmám, ktoré majú záujem zvýšiť výťaženie svojich voľných výrobných kapacít, doporučujeme vyžiadať si od nás Dotazník, do ktorého uvedú, aké stroje a zariadenia vlastnia. Vďaka kódu, ktorý zašleme, budú tieto stroje a zariadenia zaradené do našej databázy.

    Po obdržaní dopytu západoeurópskych firiem s požiadavkou nájsť vhodných výrobcov na Slovensku, naši výrobní technológovia určia, aké výrobné zariadenia sú potrebné na výrobu daného predmetu dopytu.

    Databáza voľných výrobných kapacít urýchli odoslanie dopytu iba tým firmám, ktoré vlastnia potrebné stroje a zariadenia. Zasielanie dopytov vykonáva Altia bezplatne.

    Altia periodicky bezplatne zasiela aktualizované databázy vybraným západoeurópskym firmám, ktoré majú záujem nájsť výrobcov na Slovensku. Týchto výrobcov kontaktuje firma buď priamo, alebo prostredníctvom našej spoločnosti.

    V Databáze sú stroje a zariadenia strojárenských a elektrotechnických firiem a firiem vyrábajúcich výrobky z dreva, plastu, kovu, zo skla, z umelej hmoty a gumy.

 

© 2009. Altia, s.r.o.