• Vyťažovanie voľných výrobných kapacít

    strojárskych a iných firiem    Altia dlhodobo spolupracuje s európskymi obchodnými komorami a je členom mnohých inštitúcií na podporu medzinárodného obchodu, odkiaľ získavame dopyty Západoeurópskych firiem, ktoré majú záujem nájsť výrobcov výrobkov z kovu, dreva, gumy, plastu, či zo skla z Východnej Európy. Po obdržaní výrobných výkresov, či popisu daného výrobku, naši výrobní technológovia určia, aké stroje a zariadenia sú potrebné na ich výrobu. Následne z internej databázy vyberú firmy, ktoré s nami spolupracujú a ktoré vlastnia potrebné výrobné zariadenia a zašlú im dopyt, ktorý je šitý na mieru oslovených firiem. Ak má oslovená firma voľné kapacity a záujem, predloží svoju ponuku a zostáva v priamom kontakte s dopytujúcou firmou.

    Firmám, ktoré majú záujem dostávať zdarma dopyty šité na mieru pre ich výrobné stroje a technológie, radi zašleme náš dotazník, aby sme sa zoznámili s ich výrobným zariadením, výrobným programom a skúsenosťami. Firmám, ktoré majú nevyužité výrobné priestory, alebo majú záujem nájsť strategického partnera zo Západnej Európy budeme zasielať informácie o firmách, ktoré plánujú presunúť výrobu do Východnej Európy, či založiť tu dcérsku spoločnosť. Altia má desiatky referencií, kde dopomohla k získaniu kontraktov pre inžinierske a výrobné firmy, či ich spojenie s zahraničnými strategickými partnermi.

 

© 2009. Altia, s.r.o.