• Vyhľadávanie slovenských firiem, ktoré sú


    schopné vyrobiť požadované výrobky    Západoeurópske firmy, ktoré majú záujem nájsť výrobcov výrobkov z kovu, dreva, gumy, plastu, či zo skla, zašlú výrobné výkresy, či popis daného výrobku našej firme. Naši výrobní technológovia určia, aké stroje a zariadenia sú potrebné na ich výrobu.

    Z databázy budú identifikované firmy, ktoré vlastnia dané zariadenia, zistia, či majú voľné kapacity, skúsenosti a referencie na ich výrobu .

    Výrobné výkresy po preložení sú zasielané tým firmám, ktoré prejavia záujem o výrobu. Následne slovenská firma predloží svoju ponuku na výrobu buď priamo západoeurópskej firme, alebo Altii, podľa preferencie západoeurópskej firmy. Vo väčšine prípadov majú zahraničné firmy záujem, aby Altia vyjasnila ponuky, aby boli vzájomne porovnateľné, vyhodnotila a preložila ich.

    Mnohé západoeurópske firmy preferujú alternatívu, že môžu použiť Databázu voľných výrobných kapacít slovenských firiem a priamo kontaktujú tieto firmy so svojimi dopytmi. K tomu využívajú bezplatnú aktualizáciu Databázy 2 x ročne.

 

© 2009. Altia, s.r.o.