• Príprava (development) projektov v


    energetike a v stavebníctve    Altia má dlhoročné skúsenosti s prípravou projektov, ktorých sa zúčastňuje buď ako developer, alebo ako partner. Pre daný projekt doporučujeme najvhodnejšiu BAT technológiu, spracovávame feasibility štúdiu, navrhujeme ideálnu formu financovania a dodávateľskú štruktúru.

    V energetike Altia takto pripravila projekt na výstavbu biomasovej elektrárne v Indonézii, spolupracuje na projekte malej vodnej elektrárni vo Vietname a ako spoluinvestor ukončuje projekt výstavby obytného domu na Slovensku.

 

© 2009. Altia, s.r.o.